Algemene Ledenvergadering 2014

Tekst en foto's: Marguerite Ruys

ALV1

Dit jaar vond de ledenvergadering plaats in het DAF Museum in Eindhoven. Zo'n 100 leden bezochten op 22 maart de vergadering en aansluitend het museum. Voorzitter Frans van Hofwegen sprak over het overlijden van clublid Aat Hop, 12 maart jl. Namens de LCN heeft Henk van Sijtveld tijdens het afscheid een toespraak gehouden. De tekst daarvan en een foto van Aat bij zijn Augusta staan op de website. Ook is een bloemstuk namens de club verzorgd. Een aantal leden was bij het afscheid aanwezig.

Wisselingen en andere (bestuurs)zaken

ALV2Michaël Bosman trad af als penningmeester, en is opgevolgd door (algemeen bestuurslid) Radboud Lubbers. Frans van Hofwegen bedankte Michaël met een fraai cadeau voor zijn inzet en vele werk voor de club in de 9 jaar dat hij penningmeester is geweest. Ook dankte hij Yvonne voor haar ondersteuning en gastvrijheid: vele vergaderingen werden gehouden in huize Bosman.

Als nieuwe (algemeen) bestuursleden zijn Simone van Bree en Peter Kleinveld benoemd. Simone en Peter introduceerden zichzelf, en zullen zich in het komende Clubjournaal (juni) nader aan de leden voorstellen.

Nieuwe Bestuursleden

De Kascommissie en de ALV verleenden het bestuur decharge voor het in 2013 gevoerde financiële beheer en vervolgens werd de begroting voor 2014 is goedgekeurd.

Met het bestuur weer op volle sterkte (van 6 naar 7 leden), de goedgekeurde begroting én diverse clubactiviteiten op het programma kan zij samen met vele vrijwilligers verder om er een mooi LCN-jaar van te maken.

Aanvullend aan het activiteitenprogramma organiseert het Thema Register op 25 mei haar jaarlijkse registerdag. Omdat de Renkemadag op Landgoed De Horsten om veiligheidsredenen niet meer is toegestaan, wordt gezocht naar een alternatief zomerevenement in de omgeving. En 2 tot 5 oktober wordt misschien een buitenlandreis georganiseerd, waarbij gedacht wordt aan Noord-Frankrijk.

Frans gaf aan dat het bestuur de leden die zich vorig jaar hebben ingezet voor de club zal bedanken tijdens een evenement. Betrokkenen ontvangen hiervoor binnenkort nader bericht en een uitnodiging.

2014 een belangrijk jaar voor Lancia en LCN

Waarschijnlijk 6 of 7 mei vindt in Modena een persconferentie plaats, waar Fiat Chrysler CEO Marchionne uit de doeken zal doen wat er met Fiat, Alfa Romeo, Lancia en Maserati gaat gebeuren. Ingewijden houden rekening met de aankondiging dat het merk Lancia gaat verdwijnen. De productie van de Thema en de Flavia in de VS is gestopt, en ook die van de Delta in Italië. Van de Delta is een voorraad geproduceerd, nieuwe Delta’s zijn onder meer bij Auto Halan te koop. Ook de toekomst van de Ypsilon is ongewis.

Het bestuur werkt aan een toekomstvisie, waarin zij bedreigingen maar zeker ook kansen belicht en uitwerkt van het waarschijnlijk wegvallen van het merk Lancia. Onder meer zaken als beheer van het in Nederland aanwezige Lancia erfgoed, sponsoring van de club, beschikbaarheid van onderdelen en de problematiek van moderne brandstoffen in relatie tot oudere auto’s spelen een rol. De LCN wil het platform blijven voor diegenen die hun liefde en enthousiasme voor het merk met elkaar willen delen, door middel van het organiseren van gezellige evenementen en krachtenbundeling op het gebied van kennis en informatie over Lancia en haar modellen.

Jan Huner kondigde aan dat in het Clubjournaal van juni nader wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rond Lancia en consequenties daarvan voor Lancia als merk. In de decemberuitgave worden vervolgens de consequenties voor de LCN belicht, met de toekomstvisie als leidraad.

DAF Museum

ALV5Na de lunch op het Van Doorneplein in het museum was er gelegenheid de collectie te bezoeken.

Begonnen met landbouwwagens (1928) en opleggers ontwikkelde DAF zich tot producent van trucks en – in de jaren 60 – personenauto’s. In het museum is de (unieke) koninklijke strandwagen en de koninklijke bus te zien, maar ook brandweerauto’s, diverse militaire voertuigen en motoren.

Twee vrachtauto’s die hebben deelgenomen aan Parijs-Dakar staan gebroederlijk naast een vuilnisauto uit Woerden (toen we nog niet aan afvalscheiding deden).

 

DF racersOp de eerste verdieping vindt men raceauto’s en de personenauto’s, waaronder een fraaie pick-up en een oranje prototype van de Daf coupé uit 1965, ontworpen door Giovanni Michelotti.

 

Voor wie meer wil weten over DAF, de historie, modellen en de variomatic/CVT, is het museum een aanrader.

Eindbabbel

LCNTwitter LCNYouTube LCNFaceBook

Legetøj og BørnetøjTurtle