ALV 2023

ALV1

Zaterdag 11 maart was het toch even spannend. Een ALV op de dag dat Extiction Rebellion en Farmers Defense Force aangekondigd hadden groots te gaan demonstreren. Gelukkig viel de overlast reuze mee. Het werd wederom in het BOVAG-Huis gehouden, net als vorig jaar. Het voelde al vertrouwd.
Al ver voor 10uur (de inlooptijd) stonden er al leden de ALV voor te bereiden: vlaggen en banieren ophangen, auto bij ingang opstellen en binnen checken of alles er goed bijstond. Het weer werkte mee waardoor het in de ontvangst- en lunch-hal met glazen plafond heerlijk licht was. Dat beloofde ook veel goeds voor de Voorjaarsrit.

ALV2

De opkomst was groot en het was fijn elkaar weer te zien. Even voor 11 uur liep de zaal, waar de ALV werd gehouden vol. De agenda werd in een goed tempo doorlopen.
Drie bestuursleden traden af en werden bedankt voor hun grote bijdrage in de afgelopen jaren: penningmeester Marianne Compas en algemeen bestuursleden Sebastian Jurkiewicz en Wietse Burger die talloze ritten en bijeenkomsten op professionele wijze hebben georganiseerd.

Er werden drie nieuwe bestuursleden benoemd die ieder een korte beschrijving gaven van hun (Lancia club) verleden en hun voornemens: penningmeester Petra Pennings, en algemeen bestuursleden Roel Vaessen en Peter Kleinveld die nu de evenementen zullen gaan organiseren.

Bij de ons ontvallen leden werd even stil gestaan. De goede financiële positie kwam ter sprake evenals het nog altijd – hoewel bescheiden – jaarlijks stijgende ledental. Enkele voorstellen van de leden werden overgenomen of meegenomen voor nadere uitwerking door het bestuur. De exacte besluiten zijn later te lezen in het verslag van deze vergadering.

Nadat kort de evenementen in dit jubileumjaar werden doorgesproken volgden de cijfers over onze communicatie kanalen: het Lancia Club journaal, de Elefantino, de Website en Facebook. Zij tonen een stijgend aantal informatieve onderwerpen en een steeds grotere belangstelling en waardering. Een aantal leden bood hulp aan bij bepaalde activiteiten, b.v. bij het maken van een digitaal clubarchief.

De grote opkomst, de prettige en opbouwende sfeer, de adviezen van de leden en de aangeboden hulp toonden wederom aan dat onze club een levendige club is van en voor enthousiaste Lancia liefhebbers!
Bij de uitgebreide en heerlijke lunch werd nagepraat tot het tijd werd om in te stappen voor de goed voorbereide Voorjaarsrit 2023. Daarover later meer.

LCNTwitter LCNYouTube LCNFaceBook

Legetøj og BørnetøjTurtle